Po 24 miesiącach prac HOCHTIEF Construction AG Infrastructure Polska Sp.j., utworzone przez HOCHTIEF Construction AG Civil Engineering and Marine Works, Hamburg, Niemcy oraz HOCHTIEF Polska, zakończył budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Porcie Północnym Gdańsk (Deepwater Container Terminal). Należący do DCT Gdańsk S.A. obiekt, który został otwarty 3 października 2007, jest pierwszym terminalem w basenie Morza Bałtyckiego zdolnym do obsługi statków klasy post-Panamax zarówno ze względu na głębokość podejść i stanowisk postojowych jak również z uwagi na infrastrukturę i wyposażenie nabrzeża.

Największy w Polsce głębokowodny terminal kontenerowy umożliwia obsługę statków Post-Panamax z głębokością zanurzenia do 16,5 m. Wolny od zalodzenia terminal będzie służył nie tylko polskiemu rynkowi, ale będzie również funkcjonował jako hub do przeładunku kontenerów adresowanych do portów w całym basenie Morza Bałtyckiego dzięki możliwości obsługi dwóch statków równocześnie.
Terminal powstał na sztucznie usypanym pirsie o dł. 800 m i szerokości 315 m, na którym wybudowano 2 stanowiska do przeładunku kontenerów:
- Pierwszy odcinek nabrzeża o dł. 385 m, głębokość przy nim sięga 16,5 m;
- Drugi odcinek o dł. 265 m i głębokości wynoszącej 13,5 m jest dodatkowo zakończony rampą do obsługi statków Ro-Ro.

W ramach realizacji projektu wykonano pełną infrastrukturę z drogą dojazdową i bocznicą kolejową o długości ponad 2 km każde; budynek administracyjny o pow. użytkowej ok. 3 000 m2; halę stalową Cargo Freight Station o powierzchni 7 500 m2 oraz warsztaty o pow. użytkowej ok. 1 300 m2.

Kamienie milowe realizacji
Prace przy realizacji terminala rozpoczęły się w październiku 2005 roku, w decydującą fazę wkroczyły w styczniu 2007 roku, kiedy zainstalowano główny sprzęt przeładunkowy: pierwszą z trzech suwnic typu STS i dwie z pięciu suwnic typu RTG. Postęp robót pozwolił na przyjęcie 25 stycznia 2007 roku statku Traveller, który przybijając do nabrzeża budowanego terminala przywiózł elementy suwnic nabrzeżowych STS. Po kolejnych czterech miesiącach robót, 30 maja 2007 roku, terminal był gotowy do przyjęcia pierwszego pociągu z 50 kontenerami Hapag-Lloyd, który dotarł do terminala za pośrednictwem PCC Rail SA, jednego z największych w Polsce prywatnych operatorów logistycznych. Kontenery te zostały następnie załadowane na statek Götaland, który jako pierwszy kontenerowiec zacumował w porcie 1-go czerwca.  

Technologie wykonawcze

Realizacja prac budowlanych na kilku etapach wymagała zastosowania specjalnych metod i sprzętu:
- Przy budowie terminala zastosowano po raz pierwszy w Polsce jedne z największych profili stalowych ze stali o podwyższonej odporności na korozję;
- Specjalnie do realizacji prac związanych z pogrążaniem i kotwieniem ścianki szczelnej sprowadzono do Polski wielofunkcyjną platformę podnoszoną Odin. Platforma okazała się niezastąpiona podczas realizacji robót. Bez względu na pogodę i stan morza pozwoliła z niezwykłą precyzją i niespotykaną szybkością wykonać przez trzy miesiące ścianę nabrzeża o długości prawie 800 m.
Platformę Odin stosowano również przy budowie najdłuższego na świecie nabrzeża podczas projektu rozbudowy portu w Bremerhaven.

Logistyczne rozwiązania

Prace składające się na realizację terminala były prowadzone na placu budowy o powierzchni 44 ha.
W czasie budowy terminala przemieszczono ponad 5 mln m3 ziemi. Jest to ilość ziemi, z której można by usypać wał z Gdańska do Krakowa o grubości 1m i szerokości 10 m.
Do przewozu ok. 7 mln m3 ziemi trzeba by użyć 20 ciężarówek, które musiałyby wykonać 12 500 kursów. Przy budowie terminala nie korzystano jednak z ciężarówek. Zastąpiono je pogłębiarką Geopotes 15, która w jednym kursie przyjmowała tyle ładunku, ile może zabrać 350 ciężarówek. Pogłębiarka wykonywała dziennie nawet do 6 kursów.

Międzynarodowy zespół wykonawczy

Projekt budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Porcie Północnym Gdańsk opracowało konsorcjum biur projektowych BPBM Projmors z Gdańska i HOCHTIEF Construction AG.
Prace budowlane wykonało na zlecenie DCT Gdańsk S.A. konsorcjum HOCHTIEF Construction AG Infrastructure Polska Sp.j., którego partnerami są HOCHTIEF Construction AG Civil Engineering and Marine Works (uznane na świecie centrum kompetencji w zakresie budownictwa morskiego) oraz HOCHTIEF Polska.

Realizacja terminala wymaga współpracy wielu doświadczonych partnerów, wśród których znalazły się największe polskie firmy z branży hydrotechnicznej, lokalni podwykonawcy i dostawcy, jak również firmy holenderskie i niemieckie, dysponujące specjalistycznym sprzętem i niezbędnym doświadczeniem.
W okresie największego natężenia prac przy budowie było zatrudnionych ponad 400 osób.

Dane techniczne


Roboty pogłębiarskie


Czerpanie piasku: 3 750 000 m3
Czerpanie namułów: 2 900 000 m3
Osuszanie gruntów: 300 000 m3
Zabezpieczenie przed erozją: 500 m

Roboty betonowe


Beton: 110 000 m3
Stal: ok. 12 000 t

Palowanie


Ścianki szczelne: 11 500
Pale wykonywane w gruncie: 18 500

Ilość gruntu przeniesiona w trakcie prac z dna morskiego

6,7 mln m3

Torowisko

2 000 m

Droga dojazdowa

2 250 m

Informacja o generalnym wykonawcy

HOCHTIEF Construction AG Civil Engineering and Marine Works

Jednostka Civil Engineering and Marine Works jest centrum kompetencji HOCHTIEF Construction w zakresie robót portowych i morskich w Europie. CEM jest również silnym partnerem w dziedzinie inżynierii budowlanej w Północnych Niemczech, m.in. w sektorze budowy tuneli i mostów.
CEM oferuje know-how doświadczonego, międzynarodowego dostawcy usług budowlanych. Jego zespoły, złożone z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wdrażają wymagające pod względem technicznym i logistycznym przedsięwzięcia budowlane o bardzo dużej skali. Jedną ze szczególnie silnych stron CEM jest doskonałe planowanie i doświadczenie w realizacji – scalone w jednej organizacji. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaplanowanie, sfinansowanie czy zbudowanie jakiegoś obiektu – CEM jest partnerem kompetentnym i realizuje wszystkie usługi jako jedna organizacja. CEM dzięki ścisłej współpracy z innymi jednostkami HOCHTIEF oferuje kompleksową realizację projektów w całej Europie.

HOCHTIEF Polska
HOCHTIEF Polska rozpoczął działalność w 1996 roku, natomiast koncern HOCHTIEF na polskim rynku był już obecny od 1990 roku.
Firma specjalizuje się w budownictwie obiektów biurowych, użyteczności publicznej, handlowo-rozrywkowych, przemysłowych, mieszkaniowych oraz w realizacji obiektów z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej, kolejowej, portowej i ochrony środowiska.
HOCHTIEF Polska wykracza poza klasyczny pakiet usług świadczonych przez generalnego wykonawcę i oferuje organizację procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji obiektów komercyjnych średniej i małej wielkości. Usługi oferowane jako wartość dodana obejmują analizę rynku, wybór lokalizacji danej inwestycji, obliczenie jej opłacalności, opracowanie koncepcji zagospodarowania, realizację prac budowlanych oraz sprzedaż inwestycji klientowi.
HOCHTIEF Polska zatrudniając dziś 820 osób działa poprzez swoje oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju: w Warszawie (Oddział Budokor, Oddział Infrastruktura), w Poznaniu (Oddział Poz-Building), w Krakowie (Oddział Kpis-Cracovia), w Katowicach (Przedstawicielstwo Oddziału Kpis-Cracovia na teren Śląska) i w Gdańsku (Przedstawicielstwo HOCHTIEF Polska).