Udział HOCHTIEF w konsorcjum realizującym inwestycję dla Miasta Poznania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Działając na zlecenie SITA Zielona Energia (Partnera Prywatnego Umowy PPP z Miastem Poznań), konsorcjum HOCHTIEF Polska, HOCHTIEF Solutions i Hitachi Zosen Inova (lider) zakończyło w ramach realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) budowę nadziemnej betonowej konstrukcji bunkra, której najwyższa ściana ma 43,5 m wysokości. Jest to jeden z głównych elementów ciągu technologicznego ITPOK. Będą do niego trafiały odpady zaraz po ich rozładunku. Budowa tej części instalacji zaczęła się z początkiem lipca i trwała około 5 miesięcy. Cała konstrukcja bunkra została wykonana z betonu zbrojonego. Do jej realizacji zastosowano specjalistyczne deskowanie ślizgowe. Ślizg obiektu na pełną wysokość wykonano w dwóch etapach w łącznym czasie 33 dni w cyklu całodobowym z dwutygodniową przerwą na przestawienie deskowań. Przy budowie konstrukcji w deskowaniu ślizgowym zużyto około 4 300 m sześć. betonu i 600 ton stali zbrojeniowej. Następnym etapem prac jest rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej budynku kotłów wraz z liniami technologicznymi oraz wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku administracyjnego. Do tej pory na budowie ITPOK wykorzystano łącznie ok. 15 000 m sześć. betonu konstrukcyjnego oraz 2 500 ton stali zbrojeniowej, co stanowi już ponad 80 proc. całkowitej ilości betonu i stali zbrojeniowej.


Inwestycja ITPOK jest realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdzie partnerem publicznym jest Miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SITA Zielona Energia, będąca częścią grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, która zrealizowała i zarządza blisko 50 takimi instalacjami w Europie. Wykonanie prac projektowych w zakresie technologii i robót budowlanych, a także ich realizację, SITA Zielona Energia powierzyła konsorcjum Hitachi Zosen Inova, HOCHTIEF Polska oraz HOCHTIEF Solutions.
Spalarnia odpadów o wydajności 210 000 ton rocznie zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 roku i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Zakres prac realizowanych przez konsorcjumz udziałem HOCHTIEF Polska i HOCHTIEF Solutions obejmuje zaprojektowanie i budowę kompletnej technologii, obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z instalacjami.