Gdańsk
 
Czas realizacji: 10.2005-10.2007
Powierzchnia: 44 ha
Generalny wykonawca: konsorcjum HOCHTIEF Construction, HOCHTIEF Polska
Inwestor: DCT Gdańsk S.A.
 
Opis: Zaprojektowanie i budowa „pod klucz”, obejmujące: prace refulacyjne, wykonanie ścian nabrzeża, wykonanie nawierzchni, realizację budynków obsługi (budynek administracyjny, hala Cargo Freight Station i warsztaty o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11 800 m kw.), dwukilometrową bocznicę kolejowa oraz dwukilometrową drogę dojazdową. Terminal powstał na sztucznie usypanym pirsie o dł. 800 m od istniejącej linii brzegowej i szerokości 315 m. Znajdują się na nim dwa stanowiska przeładunku kontenerów. Terminal może obsługiwać statki typu Panamax – największe jednostki wpływające na Morze Bałtyckie.
 
W trakcie prac budowlanych przeniesione zostało ok. 5 mln m szesc. gruntu z dna morskiego oraz wykonano ok. 2 km stalowej ścianki szczelnej. Po raz pierwszy w Polsce zastosowane zostały jedne z największych profili stalowych, ze stali o podwyższonej odporności na korozję.

Nagrody:
- „Platynowe Wiertło” w kategorii Obiekty inżynieryjne w XII edycji konkursu „Platynowe Wiertło”, organizowanego przez firmę Robert Bosch (2007 r.).