Włocławek

 

(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 07.2013-03.2016
Generalny wykonawca projektu: konsorcjum SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. i General Electric International Inc.
Generalny wykonawca robót budowlanych: HOCHTIEF Polska Oddział w Poznaniu
Inwestor: PKN Orlen S.A.

Opis: Wykonanie prac budowlanych przy realizacji budynku głównego z budynkiem elektrycznym i nastawnią dla bloku parowo-gazowego o mocy 460 MW. Wykonano fundamenty bloku turbiny, budynku kotłowni i budynku maszynowni.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.