1. Firma Spółki, siedziba i adres:  

HOCHTIEF Polska Spółka Akcyjna, Polska, 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 14  

2. Sąd rejestrowy:  

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000345087  

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):  

5261442389  

4. Wysokość kapitału zakładowego:  

29.909.144,00 zł  - w całości opłacony.

5. Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. w Warszawie pod nr 00-99-000140