Warszawa

(©Ronson Development)

Czas realizacji: 10.2016-02.2019
Powierzchnia całkowita: 39 556 m kw. (I i II etap)
Liczba mieszkań: 347 (I i II etap)
Inwestor: Ronson Development

Opis: W ramach dwóch pierwszych etapów inwestycji Miasto Moje przy ul. Marywilskiej w Warszawie powstały trzy budynki z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną. Łączna powierzchnia obiektów wynosi 39 556 m kw. Budynki mieszczą 347 mieszkań. Projekt nowego osiedla zakłada również wykonanie placów zabaw, boisk, osiedlowego amfiteatru, siłowni plenerowej oraz urządzenie terenów zielonych. Dzięki takiemu zagospodarowaniu terenu nowe osiedle wraz z sąsiadującymi projektami nada dotychczas poprzemysłowym terenom warszawskiej Białołęki nowy atrakcyjny charakter. Docelowo na osiedlu Miasto Moje powstanie ok. 1 500 mieszkań.

Budynki mieszkalne przy ul. Marywilskiej są już trzynastym projektem, zrealizowanym lub realizowanym przez warszawski Oddział HOCHTIEF Polska na zlecenie firm z Grupy Ronson.