Krosno

 

(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 10.2016-09.2017
Powierzchnia: 60 200 m kw.
Inwestor: Talia Real Sp. z o.o.

Opis: Budowa jednokondygnacyjnego centrum handlowo-usługowego, w którym znajdują się: galeria handlowa, kino i market spożywczy. Powierzchnia obiektu wynosi ponad 27 800 m kw. Zlecenie obejmowało również realizację parkingu dla ok. 700 pojazdów, wewnętrznego układu drogowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Centrum handlowo-usługowe wyróżnia się wysokimi walorami architektonicznymi w zakresie formy i materiałów wykończeniowych. Architektura obiektu nawiązuje do lokalnych tradycji produkcji szkła, np. w elewacji frontowej znajdują się szklane panele z barwionego szkła.

Nagrody:
- Nagroda Pierwszego Stopnia oraz Tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2017 w kategorii Obiekty handlowe, przyznane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie
- I miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” 2017, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy.