Oława

Czas realizacji: 08.2014-04.2015
Powierzchnia: ok. 4 600 m kw.
Inwestor: DS Smith Polska S.A.

Opis: Dobudowa jednokondygnacyjnej hali magazynowej do istniejącej hali zakładu produkcyjnego oraz obiektów pomocniczych (m.in. portierni i zbiornika ppoż. z pompownią tryskaczową) wraz z przebudową układu drogowego.