Kutno

    
(©HOCHTIEF Polska)

Czas realizacji: 01.2015-11.2015
Powierzchnia: 23 600 m kw.
Inwestor: NewCold Sp. z o.o.

Opis: Generalne wykonawstwo. Zakład mroźni produktów spożywczych, obejmujący magazyny wysokiego składowania (z temperaturą mrożenia -27˚C). Ponadto powstały pomieszczenia ekspedycji, przepakowni, techniczne oraz biurowe, razem z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, drogami, placami manewrowymi i parkingami.