Kraków

Modernizacja Reymonta UJ 2020 9 Modernizacja Reymonta UJ 2020 1 Modernizacja Reymonta UJ 2020 4 Modernizacja Reymonta UJ 2020 24 Modernizacja Reymonta UJ 2020 32 Modernizacja Reymonta UJ 2020 36 Modernizacja Reymonta UJ 2020 43

© Uniwersytet Jagielloński

Powierzchnia użytkowa: ponad 16 500 m kw.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie
Nazwa inwestora: Uniwersytet Jagielloński

Opis: Zlecenie obejmuje przebudowę obiektu o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, jednej podziemnej i powierzchni użytkowej ponad 16 500 m kw. W zakresie prac znalazła się adaptacja pomieszczeń laboratoryjno-warsztatowych na sale biblioteczne i dydaktyczne oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu. Ponadto zrealizowane zostały roboty termomodernizacyjne, obejmujące m.in. ocieplenie całego budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację systemu fotowoltaicznego. W ramach kontraktu wykonano prace wykończeniowe oraz wyposażenie budynku w meble i wymagany sprzęt.

W latach 2010-2014 HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie zrealizował kompleks budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego o powierzchni 24 200 m kw.