Kraków

  
  

Czas realizacji: 09.2010-12.2014
Powierzchnia: 24 200 m kw.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński

Opis: Generalne wykonawstwo, wraz z projektem wykonawczym, budynku złożonego z dziewięciu segmentów (siedmiu trzykondygnacyjnych i dwóch jednokondygnacyjnych), połączonych przejściami komunikacyjnymi. Obiekt mieści m.in. pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, bibliotekę, laboratoria naukowe i komputerowe oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto prace obejmowały wyposażenie budynku (za wyjątkiem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego) oraz zagospodarowanie terenu.

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie adres siedziby spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziałów w Warszawie i w Poznaniu. Od tego dnia właściwe będą poniższe dane teleadresowe:

HOCHTIEF Polska S.A.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10
     Oddział w Poznaniu
ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie pozostaje bez zmian.