Kraków

  
  

Czas realizacji: 09.2010-12.2014
Powierzchnia: 24 200 m kw.
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński

Opis: Generalne wykonawstwo, wraz z projektem wykonawczym, budynku złożonego z dziewięciu segmentów (siedmiu trzykondygnacyjnych i dwóch jednokondygnacyjnych), połączonych przejściami komunikacyjnymi. Obiekt mieści m.in. pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, bibliotekę, laboratoria naukowe i komputerowe oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto prace obejmowały wyposażenie budynku (za wyjątkiem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego) oraz zagospodarowanie terenu.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. siedziba spółki HOCHTIEF Polska oraz jej Oddziału w Warszawie znajdują się pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
Tel.: +48 22 364 51 00
Fax: +48 22 364 51 10

Od tego dnia właściwym adresem Oddziału w Poznaniu jest:

ul. Pastelowa 6
60-198 Poznań
Tel.: +48  61 859 22 00
Fax: +48  22 364 51 10

Adres Oddziału w Krakowie nie uległ zmianie.