Kraków

  
  

Czas realizacji: 09.2010-12.2014
Powierzchnia: 24 200 m kw.
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński

Opis: Generalne wykonawstwo, wraz z projektem wykonawczym, budynku złożonego z dziewięciu segmentów (siedmiu trzykondygnacyjnych i dwóch jednokondygnacyjnych), połączonych przejściami komunikacyjnymi. Obiekt mieści m.in. pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, bibliotekę, laboratoria naukowe i komputerowe oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto prace obejmowały wyposażenie budynku (za wyjątkiem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego) oraz zagospodarowanie terenu.