Warszawa
  
    
Czas realizacji: 06.1996-03.2000
Powierzchnia: 44 744 m kw.
Kubatura: 187 320 m szesc.
Generalny wykonawca: konsorcjum HOCHTIEF Polska i Hydrobudowa 6
Inwestor: Ministerstwo Sprawiedliwości, Gmina Centrum, Sąd Najwyższy
 
Opis: Częściowe wykonawstwo budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych, przeznaczonych na siedzibę Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i Urzędu Gminy Warszawa Centrum. Na dwóch kondygnacjach podziemnych znajduje się garaż z 520 miejscami postojowymi, a także archiwa, magazyny i pomieszczenia techniczne. Na dachu budynku znajduje się ogród.
 
Wyjątkowo skomplikowana realizacja obiektu wymagała zastosowania nowatorskich rozwiązań technologicznych, a z przyczyn techniczno-organizacyjnych – zespolenia procesu projektowania z wykonawstwem. Prace prowadzono w bardzo trudnych warunkach infrastrukturalnych, wymagających wielu prac przygotowawczych.
 
Nagrody:
- „Platynowe Wiertło” w kategorii Budownictwo użyteczności publicznej w V edycji konkursu „Platynowe Wiertło”, organizowanego przez firmę Robert Bosch (2000 r.).
- Nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2000.